Komplexní ambulantní péče
v oboru gynekologie a porodnictví
včetně ultrazvukové diagnostiky

Nabídka služeb

Gynekologie a prevence

Komplexní ambulantní péče v oboru gynekologie:

  • Diagnostika a léčba všech běžných gynekologických onemocnění
  • Preventivní gynekologické prohlídky
  • Onkologická prevence – kolposkopie, odběr cytologie a spolupráce s akreditovanou laboratoří, testy na HPV, vyhledávání a léčba přednádorových afekcí, biopsie.
  • Očkování proti HPV ( lidský papilomavirus, infekce souvisí se zvýšeným rizikem rakoviny děložního čípku)

Porodnictví a plodnost

Komplexní ambulantní péče v oboru porodnictví:

  • Diagnostika gravidity, poradna pro těhotné – prenatální péče pro fyziologické i rizikové těhotenství, komplexní sledování těhotných
  • Diagnostika a léčba neplodnosti, prekoncepční příprava a spolupráce s IVF centry

Další služby

Další ambulantní služby pro ženy:

  • Vyšetření prsou – zapojení do mamografického screeningu
  • Poradna pro ženy v klimakteriu
  • Řešení problémů žen s močovou inkotinencí
  • Prevence a léčba osteoporozy

Denzitometrie

Naše ambulance je vybavena moderním přístrojem pro jednu z nejpřesnějších metod určení tělesného složení a hustoty kostí.
Objednejte se online
CYTOLOGIE (LBC)

ThinPrep Pap test – vysoce spolehlivý test na karcinom děložního čípku.

Špičková metodika ve vyhodnocení gynekologické cytologie díky použití moderní technologie Liquid based cytology (LBC, cytologie v tenké vrstvě) v kombinaci s nástavbovým systémem automatického zpracování digitálního obrazu a napojení na automatické mikroskopy.

Videa
HPV TEST

Aptima HPV mRNA test – klinicky relevantní výsledky HPV testu.

Detekce přítomnosti a aktivity virových onkogenů vysoce rizikových HPV, která je ukazatelem probíhající HPV infekce směřující k propuknutí zhoubného onemocnění.

Podrobnosti

Vybavení

Ordinace jsou vybaveny novými přístroji

Ultrazvuk

Moderní UZ přístroje Samsung HS60 s břišní a abdominální sondou

Kolposkopie

Kolposkopický přístroj Kaps

Denzitometrie

Moderní denzitometrický přístroj Hologic Horizon Wi