Ceník

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník úkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou od 1.1.2024
Jednorázová zrcadla 50,-
Cytologie do tekutého média – LBC 600,-
Zavedení nitroděložního tělíska Mireny, Kayleena 6500,-
Zavedení tělíska Levosert, Jaydess 5000,-
Zavedení nitroděložního tělíska IUD 2000,-
Zavedení tělíska zakoupeného jinde + sono 1700,-
Vyšetření před UPT včetně vydání žádosti 1000,-
Ošetření bradavic systémem HISTOFREEZER 1-3 ložiska 200,-
UZ vyšetření na přání pacientky 700,-
Aplikace injekce k vyvolání menstruace 50,-
Samoplátci Vstupní vyšetření 1500,-
Kontrolní vyšetření 1000,-
LBC 700,-
STI 1500,-
HPV 1500,-

Administrativní výkony
Lékařské zprávy a potvrzení pro pojištovny apod. 300,-
Vystavení duplikátu receptu či žádanek (z důvodu propadnutí či ztráty) 50,-
Vystavení duplikátu těhotenského průkazu 50,-
Výpis z dokumentace na přání pacientky 150,-

Péče o těhotné
Foto UZ 150,-
4D UZ vyšetření + záznam na flash disk 1500,-
UZ na přání pacientky 700,-
Přítomnost rodinného příslušníka 200,-
Těhotenský balíček – dle rozsahu služeb

Laboratorní výkony
– dle aktuálního ceníku laboratoře